Firma LACHY

                           Gródek nad Dunajcem

                                        33-318

                                    Małopolska

 

   e-mail:  

 lachy.flizy.remonty.wykonczenia@gmail.com

                          

                              Tel: 791 921 591

                             www.lachy.com.pl

               Napisz wiadomość

Ochrona danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do umożliwienia nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Nawiązując kontakt zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami oraz polityką ochrony prywatności udostępnionych danych. 

Polityka ochrony danych osobowych została opracowana i wdrożona w strukturze Administratora Danychw celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych, w szczególności:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

  Pamiętaj

Finalny projekt wymaga jednak zebrania pewnych danych,

                    nie ma nas na miejscu więc wyślij nam je ...

Firma remontowa wykończeniowa Kraków

Powered by LACHY.com.pl

    Zasięg działania głównie w Małopolsce: Nowy Sącz, Tarnów, Kraków 

oraz na Podkarpaciu, Śląsku, Żywiecczyznie  

        e-mail:  lachy.flizy.remonty.wykonczenia@gmail.com  

  Tel: 791 921 591     

 

Małopolska