usługi remontowe wykonczenia Tarnow
 
 
 
                                  
                                   Firma LACHY

                           Gródek nad Dunajcem

                                        33-318

                                    Małopolska

 

   e-mail:  

 lachy.flizy.remonty.wykonczenia@gmail.com

                          

                              Tel: 791 921 591

                             www.lachy.com.pl

Firma Lachy
remonty wykonczenia Nowy Sacz

               Napisz wiadomość

PRZESŁANO POMYŚLNIE !!!

Ochrona danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do umożliwienia nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Nawiązując kontakt zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami oraz polityką ochrony prywatności udostępnionych danych. 

Polityka ochrony danych osobowych została opracowana i wdrożona w strukturze Administratora Danychw celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych, w szczególności:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

LACHY flizy reonty wykonczenia właściciel

  Pamiętaj

Finalny projekt wymaga jednak zebrania pewnych danych,

                    nie ma nas na miejscu więc wyślij nam je ...

Dokładność
Firma remontowa wykończeniowa Kraków