Powered by LACHY.com.pl

    Zasięg działania głównie w Małopolsce: Nowy Sącz, Tarnów, Kraków 

oraz na Podkarpaciu, Śląsku, Żywiecczyznie  

        e-mail:  lachy.flizy.remonty.wykonczenia@gmail.com  

  Tel: 791 921 591     

 

Małopolska

KOSTKA BRUKOWA   -  wycena

1. Rodzaj kostki / płyt  :

 • Betonowe mały format  ...... 40 zł / m2

 • Betonowe średni format ....  35 zł / m2

 • Betonowe wiekli format ...... 30 zł / m2

 

2. Stopnie:

 • Betonowe .............  90 zł / mb

 • Drewniane.............  60 zł / mb

3. Murki:

 • Jednostronne  ........40 zł / m2

 • Dwustronne ...........80 zł / m2

4. Obrzeża / palisady / krawezniki -  na suchym cemencie :

 • Obrzeza 6 - 8 cm ....... 15 zł / mb

 • Palisady ...................... 25 zł / mb

 • Krawezniki lekki ......... 25 zł / mb

 • Kraweznik drogowy ... 90 zł / szt

5. Kapinosy:

 • Cena 20 / mb

6. Prace dodatkowe:

 • Wyrównywanie terenu....do uzgodnienia

 • Odwodnienie ..................do uzgodnienie

 • Utwardzanie podłoża ponad standard.....do uzgodnienia

 • Oczyszczanie terenu z przeszkód.............do uzgodnienia

 • Barwienie kostki ............ 15 zł / m2

 • Płyty ażurowe ................ 40 zł / m2

 • Płyty trawnikowe .......... 40 zł / m2

7. Dopłaty:

 • Za granit dopłata ..............plus 100 %

 • Za kostke szlachetną ....... plus 10 %

 • Skomplikowany wzór ...... plus od 30 do 50 %

 • Wylukowania .................... plus  30 %

Uwaga:

Wszelkie prace nie związane bezpośrednio z usługą / podlegają dodatkowej wycenie jeżeli umowa nie stanowi inaczej. 

Wywózka ziemi czy gruzu do uzgodnienia.

Uslga wyceny dotyczy wylacznie ROBOCIZNY na podstawie projektu oraz materialow klienta i zawiera:
 

 • korytowanie podłoża - w cenie

 • wykonanie podbudowy i nadanie jej odpowiednich spadków - w cenie

 • wykonanie podsypki piaskowej lub kamyczkow - w cenie

 • układanie kostki brukowej z docinkami - w cenie

 • dostawę wszystkich materiałów na budowę ( kostka, obrzeża, krawężniki cement, piasek, etc . - po stronie klienta.

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 8%

Cena zawsze zależy od koncepcji i użytego materiału, powierzchni oraz prac dodatkowych - czyli portfela inwestora.

Warto zdawać sobie sprawę  z istnienia czynników obniżających bądź podnoszących cenę usługi ( wiele można wykonać samemu we własnym zakresie ) , co pozwala odpowiednio dostosować swój budżet relatywnie do potrzeb.

Depozyt

Przed rozpoczęciem pracy wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% / odbiór potwierdzony pokwitowaniem.

Bez względu na okolicznościach, gdyby nie doszło by do finalizacji zlecenia / depozyt podlega zwrotowi w całości.

Jesteśmy wyrozumiali - tak więc gdy inwestor zdecyduje się przełożyć termin realizacji, również potrafimy się dostosować / kwestia depozytu jest wtedy do ustalenia.

Gwarancja

Na wykonane prace udzielamy 24  mc-e gwarancji.

Aby uzyskać dokładną wycenę, która jest darmowa - przyjedziemy na miejsce - a gdy nie jest to akurat możliwe - można ją uzyskać drogą e-mail, podając jak najwięcej szczegółów:

 • Aoraz dane kontaktowe ?

 • Czy jest to nowe założenie czy przeróbka ?

 • Szczegóły miejsca pracy / rodzaj terenu / glina, piaski, żwiry /równy, nierówny / proszę o zdjęcia na e-mail firmy ?

 • Szacowana  powierzchnia i jej rodzaj / murki, stopnie, kapinosy, obrzeża / ilość m/2, ilość metrów bieżących  ?

 • Dostępność mediów / prąd, woda, etc ?

 • Lokalizacja / miasto , wieś  ?

 • Dostępność do miejsca parkingowego ?

 • Przewidywany materiał / rodzaj, producent ?

 • Oraz każdy szczegół co według inwestora może utrudnić bądź usprawnić pracę ? 

 

Kontakt e-mail: 

lachy.flizy.remonty.wykonczenia@gmail.com